Om oss

INNOVATIVE LØSNINGER FOR ØYESYKDOMMER

Vår prioritet er å utvikle og levere nye og bedre løsninger for å dekke de behovene som finnes hos pasienter og helsevesen. Santen fokuserer på sykdommer på øyeoverflaten, f.eks. tørre øyne, glaukom (grønn stær) og enkelte sjeldne øyesykdommer.

Vær velkommen med spørsmål eller synspunkter til: info.no@santen.com
eller telefon: 33 32 98 02

Santen Norge
Representasjonskontor for
Santen Pharma AB
Evenemangsgatan 31 A
169 79 Solna Sverige